Historien om The Persson Party

The Persson Party började år 2007 då några kompisar insåg att det blev alldeles för lite golf tillsammans under säsongen. Då bokades en resa in tidigt på våren och resan gick till Österlen. Då var det 6 personer som var med i tävlingen. Nu har tävlingen utvecklats vidare och år 2011 var vi 15 personer som åkte till Skottland för att göra upp om titeln, bucklan och mycket mer!
Under åren har även tävlingsformen förfinats och nya deltävlingar tillkommit men grunden har alltid varit densamma - resultat per dag/runda översätts till poäng och flest poäng efter helgen vinner! Ett annat mer eller mindre uppskattat inslag har också alltid varit våra bets. Denna sajt är skapad för att på ett överskådligt sätt sammanställa all information om tävlingen och allt runtomkring.

Genom alla år har det totalt slagits 56063 slag under 47 spelade tävlingsronder vid 13 tävlingar. Totalt har 28 olika personer varit med på tävlingarna. Dessa har totalt har genomfört 555 rundor. Dessutom har ett antal "inofficiella" tävlingar genomförts. Antal gjorda bets på denna sida inkluderar även de "inofficiella" betsen.

Historien kring poängberäkningen

Tävlingen har alltid avgjorts genom spel enligt reglerna för SlagGolf, dvs max antal slag är hålets par + 5. Första året, 2007, delades poängen ut per dag (summan av nettoscore per dag). År 2008 och 2009 fick vinnaren varje rond 3 poäng, tvåan 2 poäng och trean 1 poäng. Från och med 2010 delas poängen ut enligt tabellen på denna sida, dvs. 10 poäng till segraren osv. Detta poängsystem gör att man inte är chanslös även om man gör en "katastrofrunda".

Bets

Ända sedan starten har bets varit ett mer eller mindre populärt inslag i tävlingen. Betsen går ut på att om man gör något dåligt, så får man "böta" med ett streck i protokollet. Genom åren har vi totalt dragit 2149 streck på varandra. Från början motsvarade ett streck 5 SEK, men från och med säsongen 2015 ändrades beloppet till 10 SEK, för att kompensera för inflation och förbättrat spel. Alla bets som samlats ihop under hela tävlingen går sedan till vinnaren. Redan från början fanns de olika betsen: Iris/Doris, Snake, Hitler, BirdieRommel, Dönitz, Speer. Under åren har några bets tillkommit och några justeringar av reglerna har gjorts. Här är historiken kring förändringarna av bets:

 • 2007 startar tävlingarna med Iris/Doris, Snake, Hitler, Birdie.
 • 2008 tillkommer Speer.
 • 2009 i Polen tillkommer RommelDönitz och Eva Braun (EB) och Per Johannesson invigde "EB" genom att göra 2 st redan på första rundan.
 • 2011 i Edinburgh tillkommer Hess. "Försvarsregler" mot Birdie, Speer och Iris/Doris införs.
 • 2014 i Omberg tillkommer Luftwaffe, efter att en hel del sådana fått göras omarkerade i Portugal året innan.
 • 2015 ändras bets-beloppet till 10 SEK. Iris/Doris ändras till att omfatta samtliga Par 3-hål, även om ingen hamnar på green.
 • 2017 tillkommer Kanadensare och bets-beloppet återgår till 5 SEK på grund av det stora deltagarantalet.
 • 2018 ändras bets-beloppet åter till 10 SEK. Diskussionerna påbörjas kring en upprensning bland betsen.
 • 2019 utökas Hitler till att innefatta även reglerna för Rommel och Dönitz för att förenkla lite. Speer och Kanadensare tas bort och Deutcher Gruß tillkommer.
   

Särskiljning

I varje rond sker särskiljning genom handicap (kallas SCP). Vid samma exakta handicap (detta har hänt vid minst ett tillfälle, rond #3 i Omberg 2014), sker särskiljning genom antal spelade ronder i TPP (kallas SDE).

Totalsegraren utses i första hand genom flest poäng totalt i tävlingen. Vid lika poäng blir segraren den med lägst nettoscore. Vid lika nettoscore vinner den som har lägst exakt handicap. I Edinburgh 2015 fick Urban Lindgren och Mats Arvendal exakt samma antal poäng och nettoscore. Avgörandet skedde genom lägst handicap (även lägre bruttoscore).

Antal deltagare

Resultatfördelning

Poängberäknings­tabell

Nedanstående tabell används från och med år 2010 för poängberäkning per rond.

 

Placering Antal
1 10
2 8
3 6
4 5
5 4
6 3
7 2
8 1

Antal gjorda bets

Nedanstående tabell visar hur många bets som hittills är registrerade genom åren.
Bet Antal
Iris/doris 708
Snake 284
Birdie 267
Hitler (gamla + nya) 246 + 64
✞ Rommel 53
✞ Dönitz 87
✞ Speer 8
Eva Braun 130
Hess 151
Luftwaffe 37
✞ Kanadensare 112
Deutcher Gruß 2
Totalt 2149

Betstabell

 Iris/Doris
Gäller den som är närmast flaggan på par-3 hålen (även untanför green). Vid 2-putt eller bättre (Iris), markeras de i bollen som gör bogie eller sämre, vid 3-putt eller sämre (Doris) markeras man själv.
 Snake
Sista tre-putten på varje nio håls slinga markeras (putt = bollen på green).  Vid puttning i "fel ordning av praktiska skäl" är det ändå den som skulle ha 3-puttat sist (närmast hål) som får snaken. 4-putt är alltid sämre än 3-putt.  
 Birdie
Vid birdie, markeras övriga som inte själva gör birdie (eagle = dubbel markering, HIO = trippel markering).
 Hitler
Om man inte kommer upp ur bunkern på första försöket... man kan således göra både dubbel- och trippel Hitler. 1 markering för Hitler, 2 för dubbel-Hitler osv.
 Eva Braun
Om man inte kommer förbi damtee vid spel från herrtee.
 Hess
Om man inte lyckas håla ut på par +5 i SlagGolf.
 Luftwaffe
Om man helt missar bollen eller träffar så illa att den inte rör sig mer än en klubblängd.
 Deutcher Gruß
Om man droppar på gammalt tyskt sätt (i axelhöjd) istället för i knähöjd som man skall göra från och med 2019. Ingen plikt i vår tävling.