Historien om TPP

The Persson Party började år 2007 då några kompisar insåg att det blev alldeles för lite golf tillsammans under säsongen. Då bokades en resa in tidigt på våren och resan gick till österlen. Då var det 7 personer som var med i tävlingen. Nu har tävlingen utvecklats vidare och år 2011 var vi 14 personer som åkte till Skottland för att göra upp om titeln, bucklan och mycket mer!
Under åren har även tävlingsformen förfinats och nya deltävlingar tillkommit men grunden har alltid varit densamma - resultat per dag/runda översätts till poäng och flest poäng efter helgen vinner! Ett annat mer eller mindre uppskattat inslag har också alltid varit våra bets. Denna sajt är skapad för att på ett överskådligt sätt sammanställa all information om tävlingen och livsstilen. Du kan läsa mer om tävlingens utveckling genom att klicka dig vidare i menyn.

Genom alla år har det totalt slagits 61936 slag under 51 spelade tävlingsronder vid 14 officiella tävlingar. Totalt har 29 olika personer varit med på dessa tävlingar. Det har spelats totalt 615 officiella rundor och vi har totalt under åren dragit 2283 bets-streck på varandra. Däribland 758 snakes, lyckats göra 38 st. Luftwaffe och 131 st. EB, vilket får betecknas som lite av höjdpunkerna.

Poängberäkningen

Tävlingen har alltid avgjorts genom spel enligt reglerna för SlagGolf, dvs max antal slag är hålets par + 5. Första året, 2007, delades poängen ut per dag (summan av nettoscore per dag). År 2008 och 2009 fick vinnaren varje rond 3 poäng, tvåan 2 poäng och trean 1 poäng. Från och med 2010 delas poängen ut enligt tabellen på denna sida, dvs. 10 poäng till segraren osv. Detta poängsystem gör att man inte är chanslös även om man gör en "katastrofrunda".

Bets

Ända sedan starten har bets varit ett mer eller mindre populärt inslag i tävlingen. Betsen går ut på att om man gör något dåligt, så får man "böta" med ett streck i protokollet. Genom åren har vi totalt dragit 2283 streck på varandra. Från början motsvarade ett streck 5 SEK, men från och med säsongen 2015 ändrades beloppet till 10 SEK, för att kompensera för inflation och förbättrat spel. Alla bets som samlats ihop under hela tävlingen går sedan till vinnaren. Redan från början fanns de olika betsen: Iris/Doris, Snake, Hitler, Birdie, Rommel, Dönitz, Speer. Under åren har några bets tillkommit och några justeringar av reglerna har gjorts. Här är historiken kring förändringarna av bets:

  • 2007 startar tävlingarna med Iris/Doris, Snake, Hitler, Birdie.
  • 2008 tillkommer Speer.
  • 2009 i Polen tillkommer Rommel, Dönitz och Eva Braun (EB) och Per Johannesson invigde "EB" genom att göra 2 st redan på första rundan.
  • 2011 i Edinburgh tillkommer Hess. "Försvarsregler" mot Birdie, Speer och Iris/Doris införs.
  • 2014 i Omberg tillkommer Luftwaffe, efter att en hel del sådana fått göras omarkerade i Portugal året innan.
  • 2015 ändras bets-beloppet till 10 SEK. Iris/Doris ändras till att omfatta samtliga Par 3-hål, även om ingen hamnar på green.
  • 2017 tillkommer Kanadensare och bets-beloppet återgår till 5 SEK på grund av det stora deltagarantalet.
  • 2018 ändras bets-beloppet åter till 10 SEK. Diskussionerna påbörjas kring en upprensning bland betsen.
  • 2019 utökas Hitler till att innefatta även reglerna för Rommel och Dönitz för att förenkla lite. Speer och Kanadensare tas bort och Deutcher Gruß tillkommer.
  • 2020 ändras Iris/Doris återigen. Denna gång till att gälla den som ligger närmast på green i första hand. Fördelningen av bets till segraren förändras i grunden så att samtliga medaljörer får ta del av betspengarna: 50% går till segraren, 30% till tvåan och 20% till trean. Snake uppdateras med ormbett (Snake bite) vilket innebär att en fyrputt omedelbart ger ett snake-bets.

Särskiljning

I varje rond sker särskiljning genom lägsta handicap (kallas SCP). Vid samma exakta handicap (detta har hänt vid minst ett tillfälle, rond #3 i Omberg 2014), sker särskiljning genom antal spelade ronder i TPP (kallas SDE).

Totalsegraren utses i första hand genom flest poäng totalt i tävlingen. Vid lika poäng blir segraren den med lägst nettoscore. Vid lika nettoscore vinner den som har lägst exakt handicap. I Edinburgh 2015 fick Urban Lindgren och Mats Arvendal exakt samma antal poäng och nettoscore. Avgörandet skedde genom lägst handicap (även lägre bruttoscore).

Poängberäkning

Nedanstående tabell används från och med år 2010 för poängberäkning per rond.

Placering Antal
1 10
2 8
3 6
4 5
5 4
6 3
7 2
8 1

Antal gjorda bets

Nedanstående tabell visar hur många bets som hittills är registrerade genom åren.

Bet Antal
Iris/Doris 758
Snake 310
Birdie 292
Hitler (✞ gamla + ny) 233 + 108
✞ Rommel 52
✞ Dönitz 82
✞ Speer 8
Eva Braun 135
Hess 156
Luftwaffe 39
✞ Kanadensare 107
Deutscher Gruß 3
Totalt 2283
✞ = Ej längre aktivt.

Betsdetaljer

Iris/Doris

Gäller den som är närmast flaggan på par-3 hålen. I första hand väljs den som är närmast hål på green. I andra hand den som är närmast i spel. Vid 2-putt eller bättre (Iris), markeras de i bollen som gör bogie eller sämre, vid 3-putt eller sämre (Doris) markeras man själv. Om ingen spelare har någon boll i spel efter utslaget, utgår ingen Iris/Doris på hålet.

Decision: Spelas bollen som den ligger från ett hinder och är närmast hål gäller Iris/Doris för denna boll. Droppas bollen fri från hinder gäller inte Iris/Doris för denna boll.

Snake

Sista tre-putten på varje niohålsslinga markeras (putt = bollen på green). Vid puttning i fel ordning av praktiska skäl är det ändå den som skulle ha 3-puttat sist (närmast hål) som får snaken. 4-putt är alltid sämre än 3-putt och ger en omedelbar snake-markering (snake bite).

Birdie

Vid birdie, markeras övriga som inte själva gör birdie (eagle = dubbel markering, HIO = trippel markering).

Hitler

Om man är kvar i samma hinder eller hamnar i annat hinder efter föregående slag. T ex i samma bunker eller vatten, från vatten till bunker, från bunker till vatten eller vilken annan kombination som helst.

Eva Braun

Om man inte kommer förbi damtee vid spel från herrtee.

Hess

Om man inte lyckas håla ut på par +5 i SlagGolf.

Luftwaffe

Om man helt missar bollen eller träffar så illa att den inte rör sig mer än en klubblängd. Gäller ej slag från hinder. Går bra att kombinera med exempelvis Eva Braun.

Deutcher Gruß

Vid dropp på gammalt tyskt sätt (från axelhöjd) markeras spelaren. Ingen plikt utgår dock.